เรือนแพห้องอาหาร


ประสบการณ์สำหรับมื้ออาหารกลางน้ำ ด้วยบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยท้องฟ้า ดวงดาว และกระแสน้ำไหลเวียนด้านล่าง

เพลิดเพลินกับอาหารไทยและมอญพื้นบ้าน ด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่รอบๆ รวมถึงอาหารนานาชาติที่คัดสรรมาแล้วอย่างดี เปิดให้บริการ 3 เวลา

เช้า        ตั้งแต่ 07.00 ถึง 09.00 น.
เที่ยง     ตั้งแต่ 11.00 ถึง 13.00 น.
ค่ำ          ตั้งแต่ 17.00 ถึง 20.30 น.

 

333 222 111
333


222

111

บาร์ลอยน้ำ


เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มนานาชนิดทั้งไวน์ ค๊อกเทล เบียร์ และซอฟท์ดริ๊งค์ บนบาร์ลอยน้ำ

เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 ถึง 23.00

RIVER KWAI DELIGHT

3 DAYS & 2 NIGHTS

Stay in Floating Rooms Dinner + Breakfast + More Activities

RECOMENMENDED PACKAGE TOURS

TODAY BEST RATES

Just click “BOOK NOW” button below to view our BEST RATES of the day.


Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest