กิจกรรมแบบเป็นกลุ่ม


งานรื่นเริง ประชุม สัมมนา กิจกรรมองค์กร

เรามีความพร้อมที่จะจัดเตรียมงานสำหรับโอกาสพิเศษของคุณ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจ
เราได้ทำการต้อนรับแขกผู้มาพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับงานสำคัญๆ ต่างๆ เช่น

 • Eco and Responsible Tourism
 • Wedding & Honeymoon
 • Camp fire dinner
 • Team building (Sport & Adventure)
 • Health care
 • Youth travel
 • Campfire Barbecue dinner
 • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • งานแต่งงาน
 • ดินเนอร์รอบกองไฟ
 • กิจกรรมสร้างความสามัคคี
 • การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
 • การท่องเที่ยงเที่ยวสำหรับกลุ่มโรงเรียน
 • บาร์บีคิวรอบกองไฟ

RIVER KWAI DELIGHT

3 DAYS & 2 NIGHTS

Stay in Floating Rooms Dinner + Breakfast + More Activities

RECOMENMENDED PACKAGE TOURS

TODAY BEST RATES

Just click “BOOK NOW” button below to view our BEST RATES of the day.