กิจกรรมแบบเป็นกลุ่ม


งานรื่นเริง ประชุม สัมมนา กิจกรรมองค์กร

เรามีความพร้อมที่จะจัดเตรียมงานสำหรับโอกาสพิเศษของคุณ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจ
เราได้ทำการต้อนรับแขกผู้มาพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับงานสำคัญๆ ต่างๆ เช่น

 • Eco and Responsible Tourism
 • Wedding & Honeymoon
 • Camp fire dinner
 • Team building (Sport & Adventure)
 • Health care
 • Youth travel
 • Campfire Barbecue dinner
 • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • งานแต่งงาน
 • ดินเนอร์รอบกองไฟ
 • กิจกรรมสร้างความสามัคคี
 • การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
 • การท่องเที่ยงเที่ยวสำหรับกลุ่มโรงเรียน
 • บาร์บีคิวรอบกองไฟ

RIVER KWAI DELIGHT

3 DAYS & 2 NIGHTS

Stay in Floating Rooms Dinner + Breakfast + More Activities

RECOMENMENDED PACKAGE TOURS

TODAY BEST RATES

Just click “BOOK NOW” button below to view our BEST RATES of the day.

 

 


Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest