รางวัลเกียรติยศ


รางวัลที่ได้รับเป็นการรับประกันความสมบูรณ์แบบของสวรรค์ที่พักผ่อนของเรา บางส่วนของรางวัลที่สำคัญรวมถึงความสำเร็จดังต่อไปนี้

 • 2014 / The World’s Coolest floating Hotels by The Thrillist
 • Zoover : One of the 25 Best Hotels in Thailand in 2012
 • CNN GO ‘s South East Asia Best Floatels in 2012
 • Floating Hotels: 10 Aquatic Escapes of Luxury and Adventure in 2012
 • Floating hotels around the world by Daily Telegraph UK in 2012
 • Thailand Boutique Award Best in Nature & Environment in 2011
 • Four of the Best Floating Hotels of the world by Daily Telegraph UK in 2011
 • Fantastic Floating Hotels for every traveller in 2011
 • Top Ten Adventure Resort 2009 in Asia Pacific
 • Unseen Paradise Thailand
 • River Kwai Jungle Rafts Hotel on German Newspaper : click to read (German)
 • River Kwai Jungle Rafts Hotel on MSN Blog : click to read (English)

 

 


Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest