โรงแรม ภาพถ่าย


บรรยากาศ


ห้องพักแพลอยน้ำ


 

กิจกรรม


อาหาร


ระบำมอญ


วัดและหมู่บ้านมอญ


ช้าง


สถานที่แห่งการพักผ่อน


การนวดแผนดั้งเดิม