โรงแรม ภาพถ่าย


บรรยากาศ


ห้องพักแพลอยน้ำ


 

กิจกรรม


อาหาร


ระบำมอญ


วัดและหมู่บ้านมอญ


ช้าง


สถานที่แห่งการพักผ่อน


การนวดแผนดั้งเดิมShare On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest