NC302 River Kwai Nature & Culture

แพ็กเก็จ

Highlight:

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ ชมช้างอาบน้ำ ล่องแพเปียก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเรือนแพจังเกิลราฟท์ และ รีโซเทล

 • 3 Days 2 Nights
12,000 THB

อัตตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 12,000 บาท
 • ผู้ใหญ่พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
 • เด็กอายุ 3 – 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ราคาท่านละ 9,000 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักเรือนแพจังเกิลราฟท์ 1 คืน
 • ที่พักรีโซเทลแก่งละว้า 1 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน)
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

กำหนดการ

 1. 06:00ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
  ช่วงเช้าชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็นอาคารปรับอากาศ ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12:00นำท่านลงเรือหางยาว สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแมกไม้เขียวชะอุ่มตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย ถึงที่พัก ณ เรือนแพจังเกิ้ลราฟท์ บริการอาหารกลางวัน
  15:00ชมความร่าเริงของช้างขณะเล่นน้ำ สังเกตการ์ณเลี้ยงช้างของควาญช้างมืออาชีพก่อนส่งช้างเข้านอนในป่าใกล้ๆหมู่บ้านมอญ หลังจากนั้นนำชมหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน และวัดมอญ
  19:00รับประทานอาหารค่ำเลิศรส จากนั้นนำชมศิลปะการแสดงรำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แล้วพักผ่อนในยามราตรี
 2. 07:00รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น ก่อนให้อาหารช้างขณะลงมาเล่นในแม่น้ำแคว
  10:00รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น ก่อนให้อาหารช้างขณะลงมาเล่นในแม่น้ำแคว
  12:00รับประทานอาหารกลางวัน
  14:45ลงเรือหางยาว และต่อด้วยรถยนต์ เพื่อนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ก่อนกลับสู่ที่พัก
  13:00เช็คเอ้าท์ จากเรือนแพจังเกิลราฟท์ สนุกสนานกับการล่องแพเปียก เข้าที่พัก รีโซเทล แก่งละว้า
  19:00รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนในยามราตรี
 3. 07:00รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น
  11:00เตรียมเก็บสัมภาระลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือ
  11:40บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารใกล้ท่าเรือปากแซง
  13:00ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14:30ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  18:00ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเก็จอื่น ๆ

แพ็กเก็จ

JR101 River Kwai Delight

 • 2 Days 1 Night
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเรือนแพจังเกิลราฟท์
แพ็กเก็จ

JR102 3D River Kwai Delight

 • 3 Days 2 Nights
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเรือนแพจังเกิลราฟท์
แพ็กเก็จ

JR202 River Kwai Discovery

 • 3 Days 2 Nights
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานสหประชาชาติ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำละว้า นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเรือนแพจังเกิลราฟท์
แพ็กเก็จ

NC302 River Kwai Nature & Culture

 • 3 Days 2 Nights
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ ชมช้างอาบน้ำ ล่องแพเปียก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเรือนแพจังเกิลราฟท์ และ รีโซเทล
แพ็กเก็จ

D100 One Day River Kwai Easy

 • 1 วัน
 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
3-12 ปี
BOOK NOW