River Kwai Jungle Rafts

เกี่ยวกับกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสหภาพพม่า มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือจดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้จดจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออกจดจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตกจดสาธารณรัฐสหภาพพม่า

กาญจนบุรีเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า พรรณไม้ ถ้ำ น้ำตก รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ฯลฯ กาญจนบุรียังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ

จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง