River Kwai Jungle Rafts

กิจกรรมแบบเป็นกลุ่ม

งานรื่นเริง ประชุม สัมมนา กิจกรรมองค์กร

เรามีความพร้อมที่จะจัดเตรียมงานสำหรับโอกาสพิเศษของคุณ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจ เราได้ทำการต้อนรับแขกผู้มาพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับงานสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น

  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • งานแต่งงาน
  • ดินเนอร์รอบกองไฟ
  • กิจกรรมสร้างความสามัคคี
  • การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
  • การท่องเที่ยงเที่ยวสำหรับกลุ่มโรงเรียน
  • บาร์บีคิวรอบกองไฟ
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง