River Kwai Jungle Rafts

โดยรถไฟ

ทางรถไฟจากกรุงเทพฯ

จากสถานีธนบุรี ถึง สถานีน้ำตก

มีบริการรถไฟชั้น 3 สองรอบต่อวัน จากกรุงเทพ มายังสถานนีน้ำตก โดยจะจอดที่จังหวัดกาญจนบุรี และสะพานข้ามแม่น้ำแคว ค่าบริการ 100 บาท (โปรดตรวจสอบราคาได้ที่ www.railway.co.th)

รถไฟรอบเช้า

ออกจากกรุงเทพที่สถานีธนบุรีเวลา 07.50 น. / ถึงจังหวัดกาญจนบุรี 10.25 น. สะพานข้ามแม่น้ำแคว 10.42 น. และสถานีน้ำตก 12.35 น.

รถไฟรอบบ่าย

ออกจากกรุงเทพที่สถานีธนบุรีเวลา 13.55 น. / ถึงจังหวัดกาญจนบุรี 16.24 น. สะพานข้ามแม่น้ำแคว 16.33 น. และสถานีน้ำตก 18.30 น. จากสถานีน้ำตก ต่อรถบัส (ไทรโยค-ทองผาภูมิ ค่าบริการ 150 บาท) ไปที่หลักกิโลเมตรที่ 56 ป้าย “รีโซเทล” จากนั้นลงเรือหางยาวเดินทางสู่ “เรือนแพ ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์”

โดยสารเรือหางยาว

จากท่าเรือพูตะเคียน (ท่าเรือรีโซเทล) ถึงรีสอร์ท

SCHEDULED BOAT TRANSFERS PHUTAKIEN PIER (RESOTEL PIER) TO RIVER KWAI JUNGLE RAFTS PIER. IF YOU PREFER TO TAKE PRIVATE BOAT OR LATE EMBARKATION

When you arrived at the pier We organize daily free scheduled Boat besides these times, additional expense is required at your own cost. (1,000 baht/ boat for Private Transfer and 400 baht/person for Joined Transfer)

โดยสารเรือหางยาว

เรือออกจากท่าทุกชั่วโมง จนถึง 18:00 ทุกวัน

จากท่าเรือพุตะเคียน (ท่าเรือรีโซเทล) มายังรีสอร์ท ใช้บริการเรือหางยาวโดยสารร่วม โดยเรือจะออกจากท่าทุกชั่วโมง จนถึง 18.00 น. ทุกวัน
หากหลัง 18.00 น. จะต้องเช่าเรือหางยาวรับส่งส่วนตัว 1,000 บาท / เที่ยว

มีที่จอดรถที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่บริเวณท่าเรือพุตะเคียน (ท่าเรือรีโซเทล)

เช็คอิน 13.00 น. – 18.00 น.
เช็คเอาท์ 8.00 น. – 12.00 น.

ที่ตั้งรีสอร์ท :

ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์

บ้านท่าเสา, อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี, 70150

GPS: 14.281035, 99.000796

การติดต่อ

ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ ตั้งอยู่ในบริเวณป่าทึบ บนแม่น้ำแคว ด้านนึ่งจะเป็นหน้าผาที่สวยงาม ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นป่าสีเขียวในบริเวนอุทยานแห่งชาติไทรโยค บริเวณใกล้เคียงประกอบด้วยหมู่บ้านมอญและวัด น้ำตก ช่องเขาขาด ถ้ำละว้า และทรีท๊อป แอดเวนเจอร์

จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง